Loading…

اخرین مقالات


جراحی تعویض مفصل ران

جراحی تعویض مفصل ران می تواند راه رفتن شما را بهبود بخشیده و درد مفصل را از بین ببرد. بیش از هزاران نفر عمل تعویض مفصل انجام می دهند . اما یک بهبود موفقیت آمیز پس از عمل جراحی به این بستگی دارد که بیمار چقدر خوب از مفصل جایگزین خود مراقبت کند.

آخرین اخبار

🌸سالگرد افتتاحیه بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان🌸بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان یکی از بخش های مهم و پشتیب ...

. ...