درباره ما
رسالت و چشم انداز

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد تلاش دارد تا در راستای ارتقاء سطح سلامت جامعه ، با تاکید بر درمان با کیفیت، حفظ کرامت انسانی و رعایت اخلاق حرفه اي با ارتقاء مستمر کیفیت نقش خود را به بهترین نحو ایفا نماید: 

  • تلاش براي تبدیل شدن به بهترین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاور میانه با ارائه برترین خدمات تخصصی و فوق تخصصی؛ کمترین زمان و مناسبت ترین هزینه ها با بهره گیري از الگوي مدیریت نوین بیمارستانی و تحول درساختارها.
  • فراهم کردن مراقبت هاي فراگیر پزشکی درسطوح پیشگیري، تشخیصی، درمانی و بازتوانی مطابق با آخرین یافته هاي علمی و استانداردهاي بیمارستانی.
  • انجام رسالت با کرامت بخشیدن به حقوق مشتریان و بهره گیري از شایستگی ها و مشارکت کارکنان، برپایه آخرین پیشرفت های علمی و مدیریتی
  • تمرکز بر رضایت مندي بیماران ، پزشکان و پرسنل بیمارستان در ارائه مراقبت هاي درمانی و با بهره گیری از فن آوری هاي نوین درمانی با کیفیت بالا و ایمنی برتر.
  • بهینه کردن فرآیند جذب و حمایت از نیروهاي تخصصی جوان مستعد و ارتقاء سطح علمی پزشکان و کارکنان و افزایش انگیزه کارکنان با استفاده مطلوب از منابع و تجهیزات موجود.