زنان و زایمان
احیای زنان باردار
آیا میدانید در هر بیمارستانی که مادری باردار مراجعه میکند اگر پرسنل ورزیده و آشنا با مهارتهای عملیات احیای قلبی مادران، بزرگسالان و نوزادان حضور داشته باشد. درصد بقای مادران باردار و نوزادان به بالاترین سطح کیفیتی موجود میرسد...؟ آیا میدانید اصل توجه به تغییرات و حمایت از هر دو نفر هم مادر و هم جنین در پروسه ی احیای یک زن باردار، مهمترین اصل در طرح CPR میباشد ...؟ برای پاسخ به این سوالات و سوالات احتمالی اینچنینی، در این مقاله قصد بر این است که مهارت CPR را با متد نوین جهانی بیان نماییم. در طرح CPR دو نفر وجود دارند : مادر و جنین ...! و امیدوار کننده ترین کار برای بقای جنین، زنده ماندن مادر است. و در پی آن به دنیا آمدن فرزندی سالم و پشت سر گذاشتن یک جراحی سزارین موفقیت آمیز ...

آیا میدانید در هر بیمارستانی که مادری باردار مراجعه میکند اگر پرسنل ورزیده و آشنا با مهارتهای عملیات احیای قلبی مادران، بزرگسالان و نوزادان حضور داشته باشد. درصد بقای مادران باردار و نوزادان به بالاترین سطح کیفیتی موجود میرسد...؟

آیا میدانید اصل توجه به تغییرات و حمایت از هر دو نفر هم مادر و هم جنین در پروسه ی احیای یک زن باردار، مهمترین اصل در طرح  CPR  میباشد ...؟

 در طرح CPR دو نفر وجود دارند : مادر و جنین ...! و امیدوار کننده ترین کار برای بقای جنین، زنده ماندن مادر است. و در پی آن به دنیا آمدن فرزندی سالم و پشت سر گذاشتن یک جراحی سزارین موفقیت آمیز ...

در تمام موارد اورژانسی بارداری حتی پیش از ایست قلبی ریوی و همچنین در طی عملیات احیا باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

به سرعت زن باردار را در وضعیت خوابیده به سمت چپ latteral left قرار داده تا ورید و ناکاوا آزاد شود و خون به راحتی بین اندامهای تحتانی و قلب حرکت کند تا از افت فشار خون جلوگیری کند . افت فشار خون در زنان باردار یعنی فشار سیستولیک زیر 100 bmmHg یا کمتر از ۸0% پایه میباشد در احیای مادران باردار اکسیژن 100% بدهید. سریعا دو رگ بزرگ بگیرید و به سرعت به بینا مایع ایزوتونیک نرمال سالین یا رینگر برسانید. تمام دلایل مختلف برگشت پذیر ایست قلبی ریوی و همچنین بیماریهای زمینه ای او را در نظر بگیرید.

حال به بیان احیای زن باردار در ,CPA با تغییرات در Bls مطابق Guidelines2015 می پردازیم...

در سن بارداری کمتر از  20 هفتگی ممکن سبب فشار آوردن رحم روی وناکاوای تحتانی IVC و ائورت شده، در نتیجه ی برگشت وریدی و برون ده قلبی را مختل میکند . هرچه قدر سن بارداری بیشتر باشد اثر فشاری رحم روی وناکاوا افزایش می یابد. این انسداد وریدی توسط رحم بزرگ سبب یک هیپوتنشن و شوک پیش از احیای زنان باردار شده و در CPR باید آن را در نظر بگیرید. بزرگی رحم و شکم اثربخشی ماساژ قلبی را به خاطر اختالل در برون ده قلبی و برگشت وریدی کم می کند در زنان باردار سریعا لوله تراشه بگذارید، چرا که گذاشتن لوله تراشه برای تهویه در بارداران خیلی اهمیت دارد. نکته قابل توجه در این زمینه موقع انتخاب لوله تراشه قطر لوله تراشه باید5.0-1 mmکوچکتر انتخاب شده و دلیل آن ایجاد آدم در راه هوایی خانم باردار است.

زنان باردار به دلیل کاهش ظرفیت عملی باقی مانده و افزایش مصرف اکسیژن خیلی سریع هایپوکسی می شود پس به سرعت بیمار را اینتوبه کرده و تهویه و اکسیژناسیون کافی برقرار کنید. حجم تهویه در بزرگساالن 500 mm بوده و در اینجا به دلیل اثر فشار رحم به دیافراگم و کاهش حجم ریه باید کمتر انتخاب کنید جایگاه دست در ماساژ قلبی زنان باردار، از نیمه استرنوم باید کمی بالاتر قرارگیرد تا دست روی دیافراگم یا محتوایات شکم نباشد و از طرفی تغییرات هورمونی و بزرگی شکمی سبب نارسا شدن اسفنکتر معدی-مروی شده و خطر برگشت مواد به حلق و اسپیریشن را خیلی زیاد می کند. داروی اپی نفرین هر چند سبب کاهش جریان خون رحمی میشود ولی به دلیل اینکه فعال داروی جایگزینی ندارند با همان دوز استفاده می شود البته به یاد داشته باشید که در دستورالعمل2015 وازوپرسین دیگر کاربردی ندارد. دفیبریلیش با همان دوز استاندارد استفاده میشود و مدرکی دال بر اینکه Defibrillation روی قلب جنین آسیب می رساند وجود ندارد. منیزیم سولفات که در درمان اکالمسی بکار گرفته شده و در صورت استفاده بیش از حد معمول یا اولیگوریک بودن مادر سبب ارست قلبی ریوی مادر میشود که در مواردی کابرد کلسیم نیز خوب بوده است. آمبولی ریه و سکته قلبی را حتما از دالیل ارست قلبی در زنان باردار بدانید و حتما از قبل پیشگیری و درمان کنید...

مسلما و قطعا با رعایت تمامی موارد مطرح شده طبق اصول علمی، مادر و جنین در سالمت کامل راهی جراحی سزارین خواهند شد. یک جراحی بدون مخاطره و با خیالی آسوده...

خبرنامه بیمارستان میلاد

برای دریافت آخرین اخبارها و رویدادها عضو شوید