کلینیک دندانپزشکی


کلینیک تخصصی دندانپزشکی بیمارستان میلاد  با ۳ یونیت و بهترین امکانات در بخش پلی کلنیک تخصصی بیمارستان قرار دارد.

این بخش در مجاورت بخش رادیولوژی  امکان ارائه بهترین خدمات را برای بیماران فراهم نموده است.