شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
پدافند مانور عملياتي تاب‌آوری قطع برق

مصادف با هفته پدافند مانور عملياتي تاب‌آوری قطع برق با هدف ایجاد آمادگی و بررسی میزان توان دستگاه‌های مولد برق بیمارستان ، موتورهاي ديزل و UPS ها و همچنين کنترل تمامی دستگاه‌های برقي بيمارستان در زمان بحران قطع برق،با محوریت کمیته مدیریت خطر بیمارستان و با همکاری تیم فرماندهی حادثه با یک برنامه از قبل تهیه شده در تمام واحدهاي بيمارستان ميلاد برگزار شد.

در اين مانور تمامي بخش‌ها و واحدهاي بيمارستان مانند اتاق‌های عمل، بخش‌های ويژه(CCU,NICU,ICU) ، بخش‌های درماني( جراحي و داخلي) ، درمانگاه ، اورژانس و  واحدهاي پاراكلينيك (‌راديولوژي، آزمايشگاه، داروخانه) مشغول به كار بودند.

با قطع برق و اعلام تلفن‌خانه با برنامه قبلي دكتر صباحي رياست بيمارستان، مديريت پرستاري ، دفتر بهبود كيفيت به‌عنوان ناظر و مسئولین تأسیسات مكانيك، برق و ساختمان  در محل اتاق ژنراتور حاضر و به بررسي كارايي سيستم ژنراتور در زمان قطع ناگهاني برق و بازگشت به حالت عادي پرداختند.

در پايان گروه تأسیسات نواقص و خطاهاي مخل انجام به‌موقع رفع نقص را بيان كرده و با تكميل فرم ارزيابي عملكرد مانور توسط دبير كميته بحران اقدامات اصلاحي مورد نياز موردبررسی در كميته خطر حوادث بلايا قرار گرفت.

خبرنامه بیمارستان میلاد

برای دریافت آخرین اخبارها و رویدادها عضو شوید