چهار شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
26 شهريور (17 سپتامبر) روز ايمني بيمار

26  شهريور مصادف با 17 سپتامبر كه روز جهاني ايمني بيمار نام گذاري گرديده است . شعار امسال  سازمان بهداشت جهاني (( ايمني حق بيمار و مسئوليت ماست )) قرارداده شده است.

در اين راستا ، تيمي با همراهي رئيس هيئت مديره جناب آقاي دكتر ولي زاده و دكتر جلالي و همچنين دفتر بهبود كيفيت  بيمارستان ، از بخشهاي بيمارستان بازديد ، و موارد مرتبط با ايمني

بيماران را از مسئولين و سرپرستاران بخش ها جويا شدند ، و جهت بهبود ايمني به تبادل نظر و ارائه راهكار پرداختند.

خبرنامه بیمارستان میلاد

برای دریافت آخرین اخبارها و رویدادها عضو شوید