لنرژی

رختشوی‌خانه بیمارستان میلاد در طبقه همکف قرار داشته و از بخش‌های مهم بیمارستان می‌باشد که ازنظر بهداشتی و انتشار عفونت اهمیت زیادی دارد. در واحد لنژری دستگاه‌های شوینده با عناوین عفونی ، غیر عفونی ، اتاق عمل و مخصوص پرسنل مشخص شده و همچنین دستگاه‌های آبگیری ، ماشین‌های خشک‌کن ، اتو غلتک و بخار میز و ... وجود دارد. ضمناً محل لوازم آلوده و شسته شده از یکدیگر کاملاً مجزا می‌باشند تا امکان مخلوط شدن آن‌ها و آلودگی ثانوی وجود نداشته باشد. در واحد لنژری البسه آلوده از یک درب واردشده و البسه پاک از درب دیگر خارج می‌شود و در این بین از ۴ مرحله جداسازی برای کنترل عفونت و رعایت بهداشت محیط سود می‌برد. در بخش لنژري قسمت ديگري به نام خیاط‌خانه نيز فعاليت دارد كه وظيفه اصلي آن دوخت، تعمير لباس‌های پرسنل، روپوش پزشكي و گان اتاق عمل می‌باشد.