آشپزخانه

آشپزخانه بیمارستان میلاد درجهت ارائه خدمات و تنوع منوی غذایی برای بیمار و همراه وی فعال می‌باشد. این واحد در دو طبقه همکف (آشپزخانه) و طبقه اول (سالن غذاخوری) با ارائه انواع غذاهای (رژیمی ، سلامت و پرسنلی) طراحی گردیده است. به منظور حفظ و اهمیت بیشتر به نکات بهداشتی به جهت ماهیت پروژه جاری فضای جداگانه‌ای به عنوان پارکینگ ترولی های مختلف (حمل غذا و ) تعبیه گردیده است. طراحی اتاق گاواژ و رعایت اصول بهداشتی لازم در این قسمت امکان پاسخگویی به بیماران مربوطه را دارا می‌باشد، همچنین در این مجموعه اتاق هایی جهت استقرار پرسنل بیمارستان اعم از کارشناسان تغذیه و بهداشت، پرسنل آشپزخانه ، انبار و یخچال های بالا و پائین صفر و .... طراحی گردیده است. به‌طورکلی طراحی و تفکیک فضاهای آشپزخانه (گرم و سرد) و همچنین چیدمان تجهیزات مربوطه منطبق با استانداردهای بین‌المللی ایمنی و بهداشت و به شکل آشپزخانه صنعتی و متناسب با الزامات بهداشتی و تغذیه‌ای بیمارستان‌ها انجام گردیده است