پارکینگ

پارکینگ بیمارستان میلاد با ظرفیت صد دستگاه خودرو بصورت تمام وقت در خدمت مراجعین و پرسنل محترم می باشد. بیمارستان میلاد تلاش نموده است با تامین فضای پارکینگ مناسب، ایجاد آرامش را در راستای  رسالت خویش به جامعه تحت پوشش خود اهدا نماید.